CHỈ SỐ Kinh doanh bền vững

BUSINESS SUSTAINABILITY INDEX

Xem thêm

Báo cáo của Hội đồng Thế giới về Môi trường và Phát triển (WCED) của Liên hợp quốc, "phát triển bền vững" là sự phát triển đáp ứng các yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau". Trên cơ sở đó, hệ thống chỉ số BSI (Business Sustainability Index) được xây dựng như là công cụ giúp đo lường mức độ phát triển kinh doanh bền vững trong doanh nghiệp theo chuẩn mực quản lý chất lượng.

Hệ thống chỉ số kinh doanh bền vững BSI, tập trung khảo sát vào việc doanh nghiệp áp dụng các quy trình quản lý theo chỉ số thành phần: Chỉ số Mục tiêu chất lượng; đảm bảo chất lượng; văn hóa doanh nghiệp; thương hiệu chất lượng và chỉ số năng lực quản lý.

Chứng nhận BSI là kết quả khảo sát và báo cáo quốc tế độc lập được thực hiện định kỳ tại Việt Nam, về vấn đề ban hành áp dụng, duy trì và cải tiến quy trình từng chỉ số thành phần theo chuẩn mực quản lý chất lượng quốc tế .

Đơn vị chủ trì

LIÊN HIỆP CHẤT LƯỢNG CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ INTERCONFORMITY (CHLB ĐỨC)

Liên kết công nhận toàn cầu

TỔ CHỨC LIÊN KẾT THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU - GLOBAL GTA
WWW.GLOBALGTA.COM

Báo cáo & Khảo sát

VĂN PHÒNG KỸ THUẬT – APQ Union Vietnam
CÔNG TY CP VINEXAD (CN. PHÍA NAM)

 • MỤC TIÊU CỦA BSI

  Giúp cho doanh nghiệp sở hữu “bản Báo cáo & Chứng nhận Quốc tế Độc lập” là sẵn sàng một bằng chứng khách quan, có giá trị để cung cấp cho khách hàng, đối tác trong các hoạt động Marketing và quảng bá truyền thông nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh hơn nữa.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BSI

 1. Thông báo & tiếp nhận hồ sơ;
 2. Khảo sát, thẩm định hồ sơ;
 3. Thông báo kết quả;

TIÊU CHÍ BÁO CÁO BSI

- Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật

- Báo cáo năng lực kinh doanh

- Quy trình quản lý chất lượng

- Chính sách phát triển bền vững

- Đạo đức kinh doanh quốc tế

Chứng nhận & Công nhận

Do Liên hiệp Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương phát hành dưới sự giám sát quốc tế độc lập: InterConformity - CHLB Đức, Châu Âu (Tổ chức đánh giá và chứng nhận quốc tế, nổi bật nhất trong quản lý doanh nghiệp, quản trị rủi ro, đạo đức kinh doanh và phân tích đầu tư trên 63 Quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới - www.InterConformity.com)

01

Nâng cao giá trị thương hiệu qua việc báo cáo quốc tế độc lập

02

Bằng chứng khách quan cho các đối tác, khách hàng, người tiêu dùng

03

Giải pháp thắng thầu bổ sung hồ sơ năng lực

04

Kênh truyền thông. Marketing hiệu quả nhất

05

Khác biệt và nổi bật hơn so với các doanh nghiệp cũng ngành

06

Là niềm tin cho các cộng sự, cán bộ thể hiện năng lực nội sinh

 • Đề cử top các doanh nghiệp xuất sắc gắn nhãn tín nhiệm: Top For Bussines Excellence (Dành cho các doanh nghiệp có báo cáo xuất sắc)

 • Doanh nghiệp được nhận 01 file logo gốc nhãn hiệu

 • Gắn nhãn chất lượng: Five Star Of Quality dành cho các doanh nghiệp đạt 02 năm liên tiếp

 • Đề cử top các doanh nghiệp xuất sắc gắn nhãn tín nhiệm: Top For Bussines Excellence (Dành cho các doanh nghiệp có báo cáo xuất sắc)

 • Doanh nghiệp được nhận 01 file logo gốc nhãn hiệu

 • Gắn nhãn chất lượng: Five Star Of Quality dành cho các doanh nghiệp đạt 02 năm liên tiếp

  DANH SÁCH CÔNG TY
  Danh sách công ty tiêu biểu đạt BSI
  PRV NEXT

   NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

   CÔNG TY CP VINEXAD (CN PHÍA NAM)

   1202 Vinexad, Lầu 12, Tòa nhà Đông Dương,

   Số 4 Nguyễn Đình Chiều, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

   VĂN PHÒNG KỸ THUẬT - APQ Union Vietnam

   6A - 8A Đường 212, Ấp 1, Xã Hòa Phú, Huyền Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.